KATEGÓRIE

KALKULÁCIA

certifikáty

Ako sa vyrábajú a ďalej používajú naše plastové okná

Výroba plastového okna prechádza rôznymi fázami výroby od prípravy profilov až po povrchovú úpravu. Dôležité je, ako to prebieha, kde sa to robí a aj to, ako firma narába s odpadom, ktorý vyprodukuje.

21 rokov skúseností, výrobné linky na ploche 14 000 m2

Náš dodávateľ profilov a hotových výrobkov plastových okien RI OKNA má k dispozícii závod s veľkosťou 14 000 m2, kde prebiehajú všetky výrobné práce. Je na to potrebné množstvo personálnych zdrojov a kvalitne zaškolených pracovníkov. Ako výrobca s 21 ročnými zabehnutými procesmi však tieto štandardy spĺňa.

Testovanie v skúšobnom laboratóriu

Na kontrolu kvality výrobkov je potrebné testovať ich parametre. Na to slúži notifikované skúšobné laboratórium, kde sa porovnávajú ich technické koeficienty s európskymi normami. Výrobky sú v priebehu cyklu kontrolované niekoľkokrát.

Na bezpečnosť produktov sa možno pozerať z rôznych hľadísk. Jednak z toho kontrolného, aby bol produkt bezchybný, no jednak aj z toho enviromentálneho a pracovného, teda aby výroba čo najmenej zaťažovala prostredie a podmienky ľudí pri práci boli vyhovujúce.

RI OKNA sa môže pochváliť niekoľkými certifikátmi, ktoré hovoria o:

●    kvalite produktov a systéme riadenia – systém managementu kvality ISO 9001,
●    ekologickej zodpovednosti – systém enviromentálneho managementu ISO 14001,
●    bezpečnosti pracovníkov – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001,
●    výrobe okien v Českej republike – certifikát Zaručené české okná, ktoré zabezpečuje výrobu celého produktu v Českej republike. Udeľuje ho Asociácia českých výrobcov otvorových výplní.

Použitý plast sa recykluje

Okná sú vyrábané z kvalitného čistého plastu, ktorý je možné ďalej recyklovať. Plast, železné kovy či sklo, ktoré vznikajú pri výrobe, neodchádza na skládku, ale putujú naspäť do obehu. Montážne peny pri preprave okien, vyrobené z kovového materiálu, sa tiež znovu využívajú. Recyklácia plastových a papierových obalov z montáže je samozrejmosťou. Rozklad plastu je 100 rokov.

Spoločenská a ekologická zodpovednosť

Okná Salamander a Ri Line nedovážame z druhej strany zemegule, ale z Českej republiky. Pri preprave na kratšiu vzdialenosť sa znižuje množstvo hluku, emisií a znečisteného životného prostredia.
 

2 či 10 okien, štandardné i netypické

Vy si zadáte rozmery a počet a my vám ich dodáme, či ich bude 5, 10 alebo 20. Veľké kapacity dodávateľa zabezpečujú to, že sa to neodzrkadlí na čase dodania. Netypickým rozmerom okna sa prispôsobíme podľa vašich potrieb.

Plastové okná majú štandardne päťkomorový podkladový profil s izolačným dvojsklom alebo trojsklom s teplým rámčekom. Dokonca ani pri údržbe netreba používať farby a impregnačné prostriedky, ich údržba je bezproblémová.
 
Počkajte prosím...