KATEGÓRIE

KALKULÁCIA

certifikáty

Plastové okná a dvere - doplnky

MEDZISKLENNÉ (INTEGROVANÉ) INTEGROVANÉ ŽALÚZIE SCREENLINE®
INTELIGENTNÉ SKLO

ENERGIA – ČISTOTA – NÁVRATNOSŤ – SPOĽAHLIVOSŤ
STABILNÝ VYSOKOPEVNOSTNÝ EXTRUDOVANÝ RÁMEČEK TEPLÝ NEREZOVÝ RÁMEČEK PRE PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTU TROJSKLO CLEARVISION® S DVOJITÝM POKOVANÍM PLANIBEL® LOW-E TRI INTEGROVANÉ MEDZISKLENNÉ ŽALÚZIE SCREENLINE®

Tlak spotrebiteľov kladie na výplne stavebných otvorov (t.j. okná a dvere) stále náročnejšie a náročnejšie požiadavky. Vývoj v tomto odbore zaznamenal za poslednú dobu takmer revolučný posun. Pokrok smeruje k stále vyššiemu komfortu, dlhšej životnosti a predovšetkým energetickej úspornosti. Spoločnosť RI OKNA a.s. tento trend svojimi výrobkami nastolila a pokračuje v jeho rozširovaní vo všetkých výrobných spektrách: výsledkom, ktorý bude v budúcnosti len ťažko prekonateľný, je inteligentné okno, skutočné srdce Vášho domova!

Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO. Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO.

INTELIGENTNÉ OKNO
Umožňuje nielen šetrenie energie, ale dokonca jej tok aktívne riadiť aj cez zasklenie a to smerom dovnútra aj von. Závisí iba na ročnom období, svetelných podmienkach a užívateľovej požiadavky na komfort. Všetky ročné obdobia od jari až po zimu majú u inteligentného okna svoju dôležitosť. V každom ročnom období sa inteligentné okno chová inak a energiu buď šetrí alebo získava. S maximálne dosiahnuteľnou efektivitou, ktorú nemožno porovnať s doposiaľ známym systémom slnečných kolektorov, využíva najsilnejší prírodný zdroj energie – slnečné žiarenie.

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE
Prvý krát si môžete jednoducho spočítať návratnosť investície vloženej do inteligentného okna. Pokiaľ do nej investujete, nemusíte riešiť náklady na klimatizáciu!

INTELIGENTNÉ OKNO = SOLÁRNY KOLEKTOR
Najjednoduchšie, najlacnejšie a najdostupnejšie – rieši protichodné požiadavky kladené na okno v rôznych ročných obdobiach. V zime maximalizuje priechod slnečnej energie dovnútra, v lete naopak priechod tepla dovnútra nedovolí, čím udržuje tepelnú pohodu a veľmi šetrí alebo úplne eliminuje náklady na klimatizáciu.

Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO. Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO.

INTELIGENTNÉ OKNO TVORIA TRI ZÁKLADNÉ PRVKY:

1.
Super číre trojsklo Clearvision® vybavené najmodernejším pokovaním Planibel® TRI (priepustnosť svetla Lt = 73%) spája optimálne izolačné vlastnosti a vysoké zisky zo slnečnej energie dopadajúcej na okno. Prepúšťa maximu slnečnej energie, ktorá zadarmo vykúri obytný priestor. Je vhodné pre použitie v bežných i pasívnych alebo nízkoenergetických domoch. Solárny faktor g (viď nižšie) dosahuje hodnoty až 63%.

2.
Integrované medzi sklené žalúzie SCREENLINE® umiestnené vo vnútri izolačného skla eliminuje priepustnosť slnečného žiarenia do interiéru cez sklenenú výplň až na 12%. Bežným žalúziám nie je možné dosiahnuť taký efekt regulácie, pretože zabraňuje iba priepustnosti svetla ale nie priepustnosti tepla. SCREENLINE® disponuje jedinečnou a skutočne úžasnou vlastnosťou, ktorou je bez údržbovosť! Samozrejme pri súčasnom zachovaní všetkých ďalších výhod (životnosť, ľahká ovládateľnosť, farebná stálosť a ďalšie).

3.
Vyspelý PVC alebo hliníkový rám je u všetkých vyrábaných oknách k dispozícii v tradičnom sortimente a kvalite typickej pre RI OKNA®.

PRINCÍP FUNKCIE POKOVANIA V IZOLAČNOM SKLE

Princip funkce pokovení v izolačním skle.

OPTIMÁLNE ZASKLENIE DNEŠKA
Je definované regulovateľným faktorom g a čo najnižším faktorom tepelnej priepustnosti celého okna Uw (Ug je potom faktor tepelnej priepustnosti udávaný pre sklenenú výplň a väčšinou je vždy priaznivejší ako faktor Uw). Dôraz sa dnes nemôže klásť iba na čo najlepšie izolačné vlastnosti skla, ale na množstvo energie, ktorú môžeme pri prechode sklom optimálne regulovať.

Optimální zasklení dneška.

PRINCÍPY A FUNKCIE INTELIGENTNÉHO OKNA
Sklo použité pri zasklení okien charakterizujú dva základné faktory:
Ug - súčiniteľ priepustnosti tepla pre sklenenú výplň okna ( v zime i v lete je požadovaná hodnota čo najnižšia), napr. Ug pre trojsklo má hodnotu 0,7. Táto veličina udáva izolačnú schopnosť skla a dá sa povedať, že dnes sú izolačné schopnosti skiel na pomyslenom vrchole pomeru ceny a užitočnej hodnoty. Ďalšie zlepšenie je možné, ale za cenu skokového zvýšenia výrobnej ceny skla.
g - solárny faktor alebo schopnosť prepúšťať slnečné žiarenie ( na rozdiel od izolačnej schopnosti skla je v zime žiadaná čo najvyššia priepustnosť, v lete naopak čo najnižšia). Príklad: hodnota g=0,48 (štandardná pre bežné izolačné trojsklo) udáva, že cez sklo prejde 48% slnečnej energie. Svojou podstatou ide o energetický zisk.

Principy a funkce inteligentního okna.

ENERGIA DOPADAJÚCA NA 1m2 OKNA V PRIEBEHU ROKA
(južná orientácia, množstvo v kilowatthodinách – kWh)
Množstvo slnečnej energie, ktorá prejde cez izolačné sklo okna, je závislé iba na solárnom faktore skla g. Inteligentné okno umožňuje túto energiu maximálne využiť v zime a jej nežiaducu časť (majúcu za následok prehrievanie vnútorných priestorov) v lete odstrániť. V súvislosti so zmenami klímy – bez ohľadu na faktory, ktoré ich spôsobujú – možno do budúcna počítať so zvýšeným množstvom teplých a slnečných dní nielen v lete.

Energie dopadající na 1 m2 okna v průběhu roku.

ENERGETICKÁ BILANCIA
Určuje, koľko energie a akým smerom prejde sklom za sledované obdobie, teda skutočné energetické (a nielen izolačné) vlastnosti okna.

Energetická bilance.

Princip funkce izolačního skla.

Prostup slunečního tepla běžnou žaluzií.

Prostup slunečního tepla meziskelní žaluzií SCREENLINE®.

SCREENLINE®
Stelesňuje čistý štýl, eleganciu a vyspelú technológiu. Tieniace systémy pre izolačné okná sú k dispozícii v širokej škále výrobkov pre všetky oblasti použitia. Žalúzie SCREENLINE® zvyšuje komfort v každom prostredí nielen doma ale aj v kanceláriách a iných verejných budovách.

PRINCÍP FUNKCIE
Integrované žalúzie SCREENLINE® je vložené do medzi priestoru izolačných skiel a ovládajú sa dvojicou patentovaných rotačných magnetov cez izolačné sklo. Izolačné sklo je nedotknuté a nestráca tak svoje vlastnosti.

NAJVÄČŠIE PREDNOSTI
Tesnosť izolačného skla s integrovanou (vloženou) žalúziou SCREENLINE® je rovnaká ako u skla bez žalúzia. Zaistí čistotu bez akejkoľvek údržby, pretože vo vnútri skla sa neusadzuje prach a špina a súčasne nehrozí poškodenie vonkajšími vplyvmi. Pri výrobe sa používajú odolné materiály zaručujúce nemenné mechanické vlastnosti. Integrované žalúzie SCREENLINE® skvelo reguluje intenzitu svetla a tepelného žiarenia. Jedinečnou vlastnosťou žalúzia SCREENLINE® je životnosť, ktorá sa minimálne vyrovná životnosti okna ako celku. Ponúkaná farebná škála odtieňov je teraz tvorená deviatimi novými základnými farbami, ktoré sú náročne testované pre použitie vo vnútri izolačných skiel.

Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO. Meziskelní (integrovaná) žaluzie SCREENLINE® - INTELIGENTNÍ OKNO.

OBLASŤ POUŽITIA
Integrované žalúzie SCREENLINE® je vhodné do všetkých typov okien (tzn. izolačných dvojskiel aj trojskiel) a okrem toho aj do veľkorozmerných vnútorných priečok. Najlepšie sa uplatní predovšetkým tam, kde sú na tieniace prvky kladené vysoké funkčné a architektonické požiadavky na bezprašnosť, odolnosť proti poškodeniu a kvalitné optické oddelenie priestoru.

POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI SKIEL V RÔZNYCH ROČNÝCH OBDOBIACH
Ug - súčiniteľ priepustnosti tepla
( = úspora vykurovania)
g - solárny faktor udávajúci množstvo prepúšťaného slnečného žiarenia oknom (tepla) v %
( = úspora chladenia – klimatizácie)

  LETO ZIMA
Ug
g    

Integrované žalúzie umožňuje vylepšiť celkovú energetickú bilanciu budovy vďaka možnosti regulácie energetických vlastností skla.

 

 

OVLÁDANIE
Patentovaný systém ovládania integrovaného žalúzia SCREENLINE® pomocou dvoch rotačných magnetov. Jeden magnet vo vnútri skla a jeden na vonkajšej strane umožňujú ovládanie žalúzia cez izolačné sklo bez akéhokoľvek narušenia jeho tesnosti. Vonkajší odnímateľný ovládač v elegantnom dizajne takmer nenarušuje výhľadovú plochu. Žalúzie je možné naklápať aj vyťahovať.

Ovládání.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Spĺňajú náročné požiadavky kladené na žalúzie v izolačných sklách. Komponenty sú priebežne testované v celom procese výroby vo vlastných laboratóriách výrobcu. Všetky európske certifikácie sú k dispozícii.

FARBY LAMIEL
Deväť farieb s NON-FOGGING úpravou laku pre použitie v izolačných sklách. Farby ostatných komponentov vo vnútri skla sú zhodné s farbou lamiel. Štandardné farby sú biela, strieborná briliantová, krémová a zelenkavá.

        

Upozornenie spoločnosti RI OKNA a.s.:
Pri montáži otvorových výplní dodávaných s izolačnými dvojsklami, trojsklami a žalúziami je nutné dodržiavať optimálny režim vetrania a výmeny vzduchu v naviazanosti na objem vzduchu a vlhkosti interiéru obytného priestoru!

AKO SPRÁVNE VETRAŤ

Zabránenie vzniku plesní
Kondenzácia vlhkosti v obytných miestnostiach bol predtým neznámy pojem. Pred prvou ropnou krízou, ktorá iniciovala vznik prvých predpisov na ochranu tepla (napr. v Nemecku počnúc novembrom 1977), sa doslova vyháňalo teplo oknom von. Pôvodné okná kládli prúdeniu vzduchu minimálny odpor. Všetci si určite dobre pamätáme na staré “panelákové okná”, ktoré v lete tak dobre vetrali, záclony sa príjemne vlnili v letnom vánku, ale v zime sme nevedeli, čím všetkým okná obložiť, aby sme udržali aspoň trocha tepla v domácnosti. Za tohto stáleho prúdenia vzduchu sa vlhkosť v obytnom priestore nedala udržať. S príchodom okien s modernými konštrukciami nastal koniec “prievanu”. Okrem pocitu pohody túto skutočnosť pozná každý majiteľ nových okien už pri prvom účte za teplo. Náhle sa však objavil v domácnostiach nový fenomén – kondenzácia vlhkosti na zasklenie, vznik plesní a zhoršenie vnútornej klímy. Do popredia sa dostal význam vetrania, ktorého úlohou je vlhký vzduch z obytných miestností vymieňať za síce chladnejší, ale podstatne suchší vonkajší vzduch.
Princíp vetrania
Znižovanie vlhkosti nie je jedinou úlohou moderného vetrania. Pre užívateľov bytu je dôležitá určitá kontinuálna výmena vzduchu.

K tomu je potrebné splniť určité kritériá:

REGULÁCIA VLHKOSTI V BYTE
- obnova vydýchaného vzduchu

ODVEDENIE ZÁPACHU A ŠKODLIVÝCH LÁTOK
- regulácia teploty
- zabezpečenie prívodu vzduchu pre prípadné spalovanie (sporák, kotol)
- spôsoby vetrania

V podstate je potrebné rozlišovať dva spôsoby vetrania:

PRIRODZENÉ VETRANIE
- vetranie cez škáry
- vetranie oknom
- vetranie šachtou

NÚTENÉ VETRANIE
- odvetrávanie zariadenia
- klimatizácia

Způsoby větrání.Plastové okná a dvere

Spoločnosť DD trade je distribútor pre plastové okná a plastové dvere značky IR OKNA. Tieto plastové okná a dvere sú známe svojim dizajnom a vysokou kvalitou. Okrem toho, že vám zabezpečíme plastové okná a dvere vieme vám rovno zabezpečiť aj rôzne doplnky k týmto oknám a dverám.
 
Počkajte prosím...