KATEGÓRIE

KALKULÁCIA

certifikáty

Vyjadrenie pre dotknutých klientov

Ing. Peter Dobias - konateľ spol. DD TRADE s.r.o. som podal trestné oznámenie vo veci skutkov a úkonov, ktoré sa odohrali najmä v čase mojej neprítomnosti v spoločnosti DD TRADE, s.r.o., nakoľko bola spoločnosti spôsobená škoda a to najmä, nie však výlučne pri preberaní finančných záloh a nerealizovania zákaziek do výroby. Bližšie informácie bohužiaľ vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme komentovať.

Touto cestou však prosíme všetkých klientov, ktorých sa situácia bezprostredne dotkla a bola im spôsobená finančná ujma, aby poslali scan podkladov spolu s PP dokladom potvrdzujúcim túto škodu čo možno v najkratšom čase na adresu reklamacie@ddtrade.sk, tak aby mohli byť súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania.
 
Počkajte prosím...