KATEGÓRIE

KALKULÁCIA

certifikáty

Zmena v požiadavkách na tepelno technické požiadavky budov a stavebných kon

Věnujte prosím pozornost změně v požadavcích na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov na Slovensku, která vstupuje v platnost od 1. 1. 2016.
Od tohoto data platí pro nové budovy postavené po roku 2015 následující hodnoty Uw:
Okna, dveře, zasklené stěny (neplatí pro celoprosklené obvodové pláště) v obvodové stěně     1,00 W/(m2 .K)
Dveře do ostatních prostorů                                                                                               2,5  W/(m2 .K) (bez zádveří)
                                                                                                                                       3,0 W/(m2 .K) (se zádveřím)   
Změna v požadavcích je dána normou STN 73 0540-2:2012 (Tepelná ochrana budov; Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; Časť 2: Funkčné požadavky)
Poznámka: od roku 2020 bude platit hodnota 0,60 W/(m2 .K)

 
Počkajte prosím...