KATEGÓRIE

KALKULÁCIA

certifikáty

Uvedená firma nám začiatkom decembra 2013 zrealizovala výmenu okien a dverí v rodinnom dome v Trenčíne v počte 10 ks výrobkov celkom.Jednanie obchodného zástupcu, následná zmluva, cena, použitý profil salamander elegant ako i prevedená montáž - všetko v k našej 100% spokojnosti. Na všetky okolnosti čo sa týka dlhodobej kvality výrobkov a ich funkčnosti sme boli dopodrobna informovaný. Spôsob montáže bol prevedený v zmysle platnej STN 733134 - čo je nesporne veľmi dôležité s ohľadom na prestup tepla cez pripojovaciu špáru medzi rámom okna a murivom, ktorá musí byť obojstranne chránená pred vlhkosťou, nakoľko tento tepelný most potom spôsobuje rosenie rámu okna a následne pliesne. Samotná montáž bola zo strany dodávateľa prevedená super s kvalitnýmí murárskymi prácami - špalety. Hoci sa vyskytla nepredvídaná okolnosť - po demontáži starých ľudovo povedané kasňových okien sa objavila nad oknami po ich celkovej dĺžke veľmi veľká ryha cca 20x20 cm - montážne práce sa cenovo ani termínovo neupravili - za pôvodnú cenu montáže bol dodržaný i termín ukončenia murárskych prác, ktoré sa nedajú inak pomenovať, len ako perfektné. Komunikácia s uvedeným obchodným zástupcom bola mimoriadne dobrá či už po technickej stránke ako i po informačnej. Všetky ústne dohodnuté podmienky boli premietnuté do zmluvy a prevedených prác. Bola dodržaná dohodnutá cena ako i termín realizácie.
Peter - Trenčín
« Staršie  |  Novšie »
Počkajte prosím...